Piştî 60 salan bê emeliyat rijandina rû: rê û rêbaz