Mantilla seriyekî spanî ye. Dîrok, wêne, rastiyên balkêş